Add to cart
accountHerbestelling plaatsen

METALTIS LEXICON

Wat is BS breeksterkte of breekkracht (ratels)

Breeksterkte is de grootste spanning, uitgedrukt in kilogram, die een materiaal kan weerstaan zonder te breken. De numerieke  waarde van de breeksterkte moet steeds het dubbele zijn van de numerieke waarde van de werklast (of Lashing capacity (LC), uitgedrukt in daN).

Wat is wrijvingscoëfficiënt? (ladingzekering)

De wrijvingscoëfficiënt of wrijvingsweerstand is de verhouding van de wrijvingslimiet tot de normale reactie tussen de wrijvende oppervlakken. Wrijvingscoëfficiënt wordt uitgedrukt in μ.

De interactie tussen verschillende materialen geeft een verschillende wrijvingscoëfficiënt. Bijvoorbeeld:

  • metaal op metaal:             μ =0,2
  • metaal op hout:                 μ = 0,4
  • metaal op antislipmat:       μ = 0,6


Hoe groter de wrijvingsweerstand, hoe beter de lading blijft zitten en hoe minder zekeringsmiddelen nodig zijn om een vracht te verankeren.

 Wat is Stf of Standard Tension Force? (spanbanden)

Stf of Standard Tension Force staat verplicht vermeld op het label van uw sjorband. Stf staat voor de kracht die aanwezig is op de ingespannen band na het aantrekken van de ratel met een kracht ter grootte van de Shf (Standard Hand Force).

De Stf is afhankelijk van de gebruikte ratel (hefboomwerking) en bedraagt tussen de 10 en 20 % van de Lashing Capacity (LC).

Wat is LC Werklast of Lashing Capaciteit (sjorbanden/ratels)

LC (Lashing Capacity) staat voor de maximaal toegelaten spanning in sjorbanden. LET OP: lashing capaciteit is niet hetzelfde als het toegestane gewicht van een lading die met de sjorband veilig kan worden gezekerd.

Lashing capaciteit is het uitgangspunt voor de berekening van het aantal zekeringen van een lading (niet breekssterkte).

Lashing capaciteit wordt uitgedrukt in daN (bijv. een sjorband met een capaciteit van 2000 kg wordt aangeduid met LC 2000 daN).

Iedere ratel en sjorband wordt steeds voorzien van een LC inscriptie of label.

Wat is WLL werklast (ook wel SWL) of Working Load Limit (hijsbanden/rondstroppen)

 

WLL is de afkorting van Working Load Limit, beter gekend als werklast. WLL duidt op de maximaal toegelaten lading die met een hijsmiddel zoals hijsbanden en rondstroppen mag worden gehesen in rechte toestand. WLL wordt uitgedrukt in ton en is veranderlijk naargelang de hoek van aanslag. Om te weten welk effect een bepaalde manier van aanslag heeft op de bedrijfslast van uw hefmiddel, raadpleeg het WLL overzicht. Dit vindt u telkens naast het productbeeld bij hijsbanden en rondstroppen.

Een andere, minder gebruikte term voor Werklast is SWL of Safe Working Load.

 


Wat is de RoHS Richtlijn?

De ‘Restriction of Hazardous Substances’ of RoHS-Richtlijn bant PB, Hg, Cd, hexavalent Cr (Cr6+) en vlamvertragers van het type PBB en PBDE uit producten. Sommige ratels worden voorzien van een zinkchromaat coating of deklaag. De keuze voor een Cr3 gecoate ratel is in lijn met de RoHS Richtlijn. Een Cr6 gecoate ratel is dat niet. De RoHS-richtlijn voorziet noch in certificering noch in het aanbrengen van een RoHS-label.

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen van een bedrijf.

Volgens deze standaard moet:

•    het kwaliteitsbeleid gedocumenteerd zijn
•    dit beleid gekend zijn bij alle medewerkers
•    de organisatie klanttevredenheid verhogen door te voldoen aan hun eisen
•    de organisatie voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor de producten en diensten van de organisatie
•    de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Metaltis werkt voor de vervaardiging van zijn bandtoepassingen samen met partner Tiscotex, ISO-gecertificeerd op vlak van weven, verven en confectioneren van banden en linten.

Download ISO 9001certificaat in pdf-formaat

Wat is Shf of Standard Hand Force? (ladingzekering)

SHF of Standard Hand Force is de handmatige kracht die je toepast op een ratel bij het neersjorren van een spanband. Op het label van uw sjorband staat vermeld hoeveel die handmatige kracht mag bedragen. Voor een bandbreedte van 25 mm is dat standaard 20 daN. Bij alle andere banden is dat 50 daN.